I henhold til vedtektene i Rindal Sparebank skal bankens kunder i 2023 velge en representant til forstanderskapet for 4 år og ett varamedlem til forstanderskapet for 4 år.

Dette skjer i et eget KUNDEVALGMØTE

TIRSDAG 28.02.2023  KL. 19.30  I BANKENS MØTEROM

I bankens vedtekter og valginstruksen står det følgende om hvem som har stemmerett:

Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

I tillegg vil det bli holdt en orientering om Rindal Sparebank og status etter regnskapsåret 2022. 

Det serveres kaffe og bløtkake.