Dette er lånet for deg som har, eller skal kjøpe, en energieffektiv bolig som bruker lite strøm eller har alternative, miljøvennlige energikilder. Vi belønner grønne valg, og tilbyr Grønt boliglån med ekstra gunstige betingelser. En grønn bolig er bra for både miljøet og for lommeboka.

Dette betyr energimerking A og B

Slik finner du energimerke på boligen:

Skal du kjøpe bolig står energimerke alltid i prospektet. Du kan også finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. Dersom boligen din ikke er enegimerket, kan du gjøre det selv ved å gå inn her og oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Grønt lån for energitiltak

Dette er lånet for deg som vil investere i energitiltak støttet av Enova, eksempelvis solcellepanel. Se mer om aktuelle tiltak her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/

 

Betingelser:

Grønt boliglån

Forutsetning:                Bolig med energimerke A eller B. Dokumentasjon: energiattest. Er ikke boligen din energimerket, kan du gjør det på energimerking.no. Når energimerking er oppdatert i Eiendomsverdi, finner banken energiattesten der. 
Nominell rente:           3,75% p.t. , effektiv rente 3,86%
(kr 2 mill over 25 år)
Belåningsgrad:             75% av verdi på bolig, 85% for ungdom under 34 år

Grønne lån for energitiltak

Søkbare tiltak:              tiltak støttet av Enova som eksempelvis solcellepanel og solfangere, se mer her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/ . Dokumenteres med kjøpekontrakt og bekreftelse fra Enova.

Nominell rente:           3,75% p.t., effektiv rente 4,23% (kr 300.000 over 25 år)
Belåningsgrad:             innenfor 85% av verdi på bolig
Max lånebeløp:           kr 300.000

Kontaktperson: 

Ina Hamnes

Tlf: 928 47 437

 E-post: ina.hamnes@rindalsbanken.no