Styret

Styret som velges av Forstanderskapet fastsetter bankens strategi og mål og har for øvrig den løpende kontrollen av bankens virksomhet. Styret er blant annet engasjert i regnskapsoppfølgingen, større lånesaker og saker av mer prinsipiell karakter. Styret har også ansvar for at formuesforvaltningen og bokføringen er underlagt betryggende kontroll. Styret avholder møter en gang hver måned.

 • Per Kristian Øwre - styrets leder
 • Mona Bolme Nonstad - styrets nestleder
 • Kristin Merethe Fosseide Bjørnås - styremedlem
 • Kjetil Moen - styremedlem
 • Kristin Langli - styremedlem, valgt av de ansatte

Forstanderskapet

Forstanderskapet skal føre tilsyn med at banken driver innenfor gjeldende lover og regler fastsatt av blant andre Finansdepartementet og Kredittilsynet.

 • Petter A Baalsrud - forstanderskapets leder, valgt i kundevalgmøte
 • Ina Hamnes - valgt av Rindal Kommune
 • Bård Inge Romundstad - valgt av Rindal Kommune
 • Kjellfrid Buseth Holte - valgt i kundevalgmøte 
 • Lars Olav Lund - valgt i kundevalgmøte
 • Tove Irene Jonli - valgt i kundevalgmøte
 • Lars Ole Heggem - valgt i kundevalgmøte
 • Ola Andreas Skjermo - valgt i kundevalgmøte
 • Grethe Sandvik - valgt av de ansatte
 • Jonas Ranheim Rognskog - valgt av de ansatte