Fra sensommeren 2020 og fram mot jul foregikk det en omfattende oppussing av bankens lokaler. Det var til tider ikke så enkelt å arbeide i banken, og det var slett ikke så enkelt å være kunde heller! Men vi kom i mål og vi er veldig fornøyde med resultatet. Trollheimsporten var innom oss og laget en fin reportasje som du kan lese her:

https://www.trollheimsporten.no/naeringsliv-rindal-sparebank-rindalsnytt/rindal-sparebank-i-nyoppussede-lokaler---veldig-fornoyd-med-resultatet/119368