Morten Møller har vært tillitsvalgt i Rindal Sparebank i nærmere 20 år, de første årene som kundevalgt forstanderskapsmedlem, og han har hatt verv som styremedlem i til sammen 14 år, herav 12 år som nestleder  styret.  Rindal Sparebank vil takke Morten for mange år i bankens tjeneste, og han fikk overrakt en oppmerksomhet på forstanderskapsmøtet som takk for jobben.  På bildet ser vi Morten Møller sammen med styreleder Per Kristian Øwre.

Styret i Rindal Sparebank består nå av Per Kristian Øwre som styreleder, Mona Bolme Nonstad som styrets nestleder, Kristin Merethe Fosseide Bjørnås og Kjetil Moen som styremedlemmer og Kristin Langli som ansattes representant i styret.