Rindal Sparebank har besluttet å holde renten både på innskudd og utlån i ro etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % i rentemøtet 13. desember. Dette gjelder både for personkunder og næringskunder. Det er først nå i 2024 at låntakerne vil merke full effekt av de renteøkningene som har vært foretatt i 2023, og Rindal Sparebank ønsker med dette vedtaket å dempe belastningene for våre lånekunder. Ifølge signalene fra Norges Bank vil renten ligge på dagens nivå en god stund framover, og så snart prisveksten avtar og forhåpentligvis synker i 2. halvår 2024 antar en også at rentene vil reduseres gradvis utover høsten i 2024.