Rindal Sparebank vedtok i mars å avsette inntil 1 million kroner til ekstraordinære gaver til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter og overskudd ved avlyste arrangement, eller for å dekke økte uforutsette kostnader eller reduserte inntekter ved arrangement som gjennomføres i perioden 1. mars til 30. september.  Dette kommer som et tillegg til den ordinære gavetildelingen som banken har hatt.

Vi har behandlet søknadene som kom inn i første søknadsperiode og andre søknadsperiode. Det er til sammen innvilget og utbetalt støtte for ca. kr 500 000.

Vi har nå åpnet for å søke om støtte til 3. søknadsperiode.   Dette gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. august til 30. september. Søknadsfristen for tredje tildelingsperiode er 31. oktober. 

For å søke om gaver, forutsetter vi at søker er kunde i Rindal Sparebank og at søkeren er registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. 

 

Søknad sendes inn via eget søknadsskjema på bankens hjemmeside:

https://form.jotform.com/201113215301330