Rindal Sparebank foretar en rentenedgang på utlån med virkning fra 15. mai for nye kunder og fra   2. juni for eksisterende kunder. Det foretas en rentenedgang på inntil 0,40 %. Boliglån for ungdom får den største rentenedgangen ved denne endringen.

Renteendring på innskudd for personkunder vil tre i kraft fra ca. 10. juli. 

Det foretas også en generell nedgang på innskudd og utlån for bedrifter og landbruk, disse endringene vil også bli satt i kraft så snart som mulig. 

Alle kunder vil motta et rentebrev i nettbanken eller i posten i løpet av kommende uke.