Rindal Sparebank følger situasjonen omkring koronaviruset nøye fra dag til dag. Vi forholder oss til anbefalte restriksjoner fra myndighetene, og sørger for å gjøre nødvendige tiltak for å begrense smittespredning. Vi har nå gjenåpnet banken, men ønsker at alle besøkende benytter seg av antibac som står ved inngangen.

Banken er tilgjengelig for våre kunder, og vi oppfordrer fremdeles våre kunder til å ta kontakt med oss på telefon, mail eller via meldinger i mobilbank eller nettbank. Det meste kan løses over telefon eller i digitale kanaler.

Fysiske møter kan avholdes, men dette må avtales på forhånd via telefon 71 66 40 00, eller ved å kontakte din kunderådgiver i banken. Vi kan også avholde møter via videokonferanse/skype. Dette er et godt alternativ til et møte i banken.

Vi ser at situasjonen kan bli svært utfordrende for mange av våre bedriftskunder. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen med våre kunder. Virkningene av myndighetenes tiltak vil variere avhengig av hvilken bransje en driver innenfor, men de aller fleste vil bli berørt av dette i større eller mindre grad.  

Vi som lokal bank kan hjelpe til både med terminutsettelser og avdragsfritak på lån, og tilleggskreditter ved likviditetsmessige utfordringer. Vi ønsker å ha en god dialog med våre kunder – og vi ber om at dere tar kontakt med oss så snart som mulig, dersom dere ser at dere får økonomiske utfordringer i denne perioden. 

Sammen skal vi finne gode løsninger i denne krevende tiden.

Kontaktpersoner i Rindal Sparebank:

Banksjef Magne Bjørnstad – tlf. 918 08 580 - epost: magne.bjoernstad@rindalsbanken.no

Kredittsjef Arnhild Foseide Fagerholt – tlf. 481 59 206 – epost: arnhild.fagerholt@rindalsbanken.no