Hopp til innholdet
Far smiler til liten datter

Styrende organ

Styret som velges av Forstanderskapet fastsetter bankens strategi og mål og har for øvrig den løpende kontrollen av bankens virksomhet. Styret er blant annet engasjert i regnskapsoppfølgingen, større lånesaker og saker av mer prinsipiell karakter. Styret har også ansvar for at formuesforvaltningen og bokføringen er underlagt betryggende kontroll. Styret avholder møter en gang hver måned.

 • Per Kristian Øwre - styrets leder
 • Mona Bolme Nonstad - styrets nestleder
 • Kristin Merethe Fosseide Bjørnås - styremedlem
 • Kjetil Moen - styremedlem
 • Kristin Langli - styremedlem, valgt av de ansatte

Forstanderskapet

Forstanderskapet skal føre tilsyn med at banken driver innenfor gjeldende lover og regler fastsatt av blant andre Finansdepartementet og Kredittilsynet.

 • Petter A Baalsrud - forstanderskapets leder, valgt i kundevalgmøte
 • Ina Hamnes - valgt av Rindal Kommune
 • Bård Inge Romundstad - valgt av Rindal Kommune
 • Kjellfrid Buseth Holte - valgt i kundevalgmøte 
 • Lars Olav Lund - valgt i kundevalgmøte
 • Tove Irene Jonli - valgt i kundevalgmøte
 • Lars Ole Heggem - valgt i kundevalgmøte
 • Ola Andreas Skjermo - valgt i kundevalgmøte
 • Grethe Sandvik - valgt av de ansatte
 • Jonas Ranheim Rognskog - valgt av de ansatte