Hopp til innholdet

Om Rindal Sparebank

I Rindal Sparebank er vi stolte av jobben vår – både jobben vi gjør, og av arbeidsplassen vår. Vi har en uformell tone, og terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss – her er alle spørsmål like gode, og vi får aldri for mange av dem. Kort sagt: Vi tar ikke oss selv så høytidelig. Men dine ønsker og behov tar vi på alvor!

Hovedkontoret i Rindal

Bankens Historie

Første åpningsdag den 4. januar 1873

Den første kunden var ungkar Even Larsen Bjørnaas som satte 50 Spesidaler i banken. Pengene ble utlånt samme dag, og de neste kundene kom først den 18. januar. Dette visste tydeligvis de som skulle låne penger, for ved stengetid den 18. var kassen igjen tom. 

Som mange andre sparebanker som ble stiftet i 2. halvdel av 1800 - tallet, hadde også Rindal Sparebank sitt grunnlag i bygdas kornmagasin. Om dette er forløperen til dagens såkalte såkornfond, skal ikke sies, men det viser i alle fall at en også i gamle dager var opptatt av å samarbeide for å skaffe grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling.

Nettopp bankens rolle som viktig samfunnsutbygger, har preget Rindal Sparebanks historie. Banken har vært en sentral aktør for å få reist skoler, få bygd ut kraftverk, få reist de første telefonlinjene i 1896 og å få bygd ut veiene. Disse tiltakene ble igjen noe av forutsetningene for å få i gang næringsutvikling der banken ofte var aktiv både som initiativtaker, eier og bank hvis det var nødvendig. Vi har til og med direksjonsvedtak som viser at banken tok opp lån for å tilføre lokalsamfunnet likviditet i tider med generell pengemangel.

Historia og grunnlaget fra før 1900, er på mange måter ført videre i norsk sparebanktenkning. Riktignok sterkt endret, videreutviklet og tilpasset tiden, men likevel med noe av det grunnleggende tankegodset som en del av forretningskonseptet. Det tilsier at konseptet bygger på noe som er viktig for folket og kundene, samtidig som det er et godt eksempel på at tidligere tiders erfaringer og kulturgrunnlag absolutt kan være nyttig å ta med seg i en tid dominert av moderne teknologi. Det er nemlig kombinasjonen av moderne teknologi og god historisk og kulturell forankring, som har gjort oss i stand til å gi et godt banktilbud til alle våre kunder, uansett hvor i Norge de er bosatt.

Magne Bjørnstad og Per Kristian Øwre feirer 150-års jubileum

Samfunnsengasjement

 

Styrende organ og finansiell informasjon

Våre ansatte

Anette Hansen

Anette Hansen

Salgsleder avd. Ranheim \ Autorisert finansiell rådgiver

Arnhild Foseide Fagerholt

Arnhild Foseide Fagerholt

Kredittsjef \ Rådgiver bedriftsmarked \ Autorisert finansiell rådgiver

Grethe Sandvik

Grethe Sandvik

Fagansvarlig forsikring

Ingrid Hausberg

Ingrid Hausberg

Autorisert finansiell rådgiver

Jonas Ranheim Rognskog

Jonas Ranheim Rognskog

Fagansvarlig sparing og plassering \ Autorisert finansiell rådgiver

Vigdis Karlsen

Vigdis Karlsen

Autorisert finansiell rådgiver