Hopp til innholdet
Tidligere styremedlem Morten Møller sammen med styreleder Per Kristian Øwre
Morten Møller og Per Kristian Øwre
Nyhet

Nytt styre i Rindal Sparebank

Rindal Sparebank hadde forstanderskapsmøte 21. mars, og det ble bl.a. foretatt valg av nytt styre

Morten Møller har vært tillitsvalgt i Rindal Sparebank i nærmere 20 år, de første årene som kundevalgt forstanderskapsmedlem, og han har hatt verv som styremedlem i til sammen 14 år, herav 12 år som nestleder  styret.  Rindal Sparebank vil takke Morten for mange år i bankens tjeneste, og han fikk overrakt en oppmerksomhet på forstanderskapsmøtet som takk for jobben.  På bildet ser vi Morten Møller sammen med styreleder Per Kristian Øwre.

Styret i Rindal Sparebank består nå av Per Kristian Øwre som styreleder, Mona Bolme Nonstad som styrets nestleder, Kristin Merethe Fosseide Bjørnås og Kjetil Moen som styremedlemmer og Kristin Langli som ansattes representant i styret.

Flere nyheter

Gavetildeling2024

Gavetildeling i Rindal Sparebank

Småtroll

Sponsorater