Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål.

I den forbindelse oppfordres alle lag og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning til å sende en skriftlig søknad om tildeling av midler. Søknaden må inneholde litt om prosjektet, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltaket.


For regnskapsåret 2021 fikk disse gave fra Rindal Sparebank:

Rindal Frivilligsentral  Torshall BA Rørvatnet Vel
Rufus 4H Rindal Sokn Moan Vel
Slektsforum for Indre Nordmøre   Rindal Pensjonistlag Skogsletta Grendalag
Rindal Skytterlag NMK Surnadal og Rindal   Rindal Seniordans
Kor Gøttj    Musikkorpset Blæst'n Lomunda Grendahus
Granheim Grendahus Brandhaugen Vel       Rindal Husflidslag
Rindal Jeger og Fiskerforening Lomundal skytterlag  Seljebrekka Vel
Rindal Barneforening Rindal Skimuseum Rindal Røde Kors