Rindal Sparebank har samarbeidsavtaler med flere lag og foreninger lokalt. Et overordnet formål med avtalene er at laga skal gi et positivt bidrag til lokalmiljøet ved å tilrettelegge for allsidig aktivitet for lagas medlemmer, spesielt barn og unge.  

  • Rindal IL
  • Charlottenlund Sportsklubb
  • Rørvatnet Vel  
  • Rindal Sportsskyttere
  • Sagene Puck Klubb