Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid. Fondet hadde en avkastning på 0,40 % i januar måned. Det er 0,13 % svakere enn sin referanseindeks som består av 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50% NORM.

Makro
Januar har vært preget av urolighetene i Midtøsten og spesielt situasjonen i Rødehavet. Shippingaksjer har generelt hatt en sterk start på året som en følge av dette. Mye tyder på at de fleste rederier vil velge å seile rundt Afrika en god stund videre, noe som har økt de fleste fraktrater. Oljeprisen steg også 5 USD i løpet av måneden, mye drevet av frykt for ytterligere eskalering av konflikten i området. Gassprisene har i motsetning til olje hatt en tung start på året. Dette som følge av svak etterspørsel på grunn av varmt vær, dårlig fart i europeisk industri og økt tilbud fra fornybart. Forventningene til fremtidige gasspriser har også endret seg signifikant ned. Forventningene til rentekutt har flyttet seg litt ut i tid, men retningen markedet tror på er fremdeles klart ned. Kronen har svekket seg noe i januar.

Aksjer
Norge
Schibsted annonserte i midten av januar at pengene etter Adevinta-salget vil bli delt ut tidligere enn ventet. Det er snakk om 25 milliarder kroner, der markedet forventer at store deler av beløpet kommer aksjonærene til gode. Beløpet tilsvarer ca. 111 kroner per aksje. I tillegg venter vi å få ut 6,2 milliarder kroner fra salget av News Media hvilket tilsvarer 27 kroner per aksje. Etter en litt treg start på måneden hentet aksjen seg fint inn igjen og endte opp 9,11 % i januar måned. 
Kongsberg Gruppen bidro godt for den Norske Aksjeporteføljen i 2023, og den positive trenden fortsatte inn i januar måned. I 2024 og 2025 ventes et betydelig løft i statlige forsvarsordre hvilket førte til positiv estimatrevisjon gjennom hele måneden. Aksjen tikket dermed jevnt oppover hele måneden og endte opp hele 15,38 %. Shipping-selskapene fikk seg også et løft i januar måned da konfliktene i Midtøsten og Rødehavet ikke ser ut til å avta. Europeiske gasspriser falt markant gjennom hele måneden og dro med seg Equinor. Analytikerne verden over måtte re-visitere estimatene sine for 24/25-inntjeningen hvilket endte med store kutt i forventet inntjening. Aksjen endte måneden ned 6,05 % i januar måned. Eika Norge ligger undervekt Equinor og tjener på kursfall relativt til indeks.

Norden
Novo Nordisk, som leverer medisiner for behandling av diabetes og fedme, var den største bidragsyteren i januar med en oppgang på 12,4 % målt i norske kroner. Selskapet fortsetter å vokse raskt og meldte nylig både sterke tall og solide forventninger til utviklingen i 2024. Smykkeprodusenten Pandora har også rapportert om sterk vekst og aksjen fortsatte å være sterk i januar med en oppgang på 9,4 %, etter at aksjen doblet seg i 2023.
På den negative siden var H&M ned 15,6 % etter at selskapet rapporterte svake Q4-tall og administrerende direktør gikk av på dagen. Selskapet har ikke levd opp til våre forventninger om marginforbedring og vi har derfor redusert posisjonen etter disse nyhetene. Ericsson, som produserer telekom-utstyr, falt 7 % i januar selv om rapporten for fjerde kvartal isolert sett var bedre enn ventet. Markedet for telekom-utstyr har vært svakt gjennom 2023 etter at telekom-operatører har redusert investeringene i mobilnett. Vi ser det som sannsynlig at denne trenden snur i løpet av 2024.


Renter
Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i januar. Internasjonale kredittmarginer hadde små endringer, mens lange renter har steget siste måned.

Vinnere
  • Novo Nordisk B-aksjer 12,41%
  • Kongsberg Gruppen 15,38 %
  • Schibsted ASA 9,11 %
 
Tapere
  • Aker BP ASA -4,94%
  • H &M Hennes & Mauritz -15,59 %
  • Equinor -6,17 %

 

 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.