Eika Egenkapitalbevis steg 2,98 % i mars, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 3,88 %. Hittil i år er avkastningen i fondet 5,68 % og 5,77% for referanseindeksen. 

Markedskommentar

Sparebankene har levert gode resultater for 2023. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene det kommende året som følge av høye renter og svak økonomisk vekst.

Resultatbidrag

Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østfold Akershus var de største positive bidragsyterne til avkastningen i mars, mens Svenska Handelsbanken, Swedbank og Sparebank 1 Nord-Møre var de største negative bidragsyterne siste måned.  

Utsikter

Sparebankene synes å være verdsatt nær historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en god lønnsomhet for sparebankene fremover. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.