Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i januar måned en positiv avkastning på 3,25%. Resultatet er 0,24% sterkere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 3,01%.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet.

Markedsutvikling:

I januar måned opplevde vi en velkjent sektorrotasjon i det norske aksjeuniverset. Investorer handlet opp aksjene som gjorde det dårlig i fjor og solgte de som gikk bra.

Januar måned er ofte fylt med optimisme i markedet, så aksjene med høy operasjonell giring og store vekstutsikter (vekstaksjer) var å foretrekke. Av disse var Adevinta opp 29,18% og Schibsted opp 14,94%. En annen aksje som gjorde det bra i januar måned var sjømatselskapet Mowi. Det florerer av teorier rundt grunnrenteskatten på sjømatsektoren og i januar kom det noen datapunkter på redusert skattetrykk. Mowi endte opp derfor opp 9,71% i januar måned.

En av vinnerne som fikk mye motvind den første måneden av året var Olje- og gasskjempen Equinor. Grunnet mildere vær har de Europeiske gasslagrene blitt fylt opp, noe ingen hadde forventet. Resultatet var en lavere gasspris enn ventet, hvilket står for 40% av eksponeringen i selskapet. Svakere priser enn ventet kom på toppen av en sektorrotasjon ut av fjorårets vinnere og aksjen endte ned hele 11,55% i januar måned.

Et annet selskap som hadde en tung start på året var halvlederselskapet Nordic Semiconductor. Dette er et selskap som leverer halvledere til store og små selskaper over hele verden, men som ble et offer for verdikjedeproblematikken som oppsto under Covid19 pandemien. Selskapet har fått mindre halvledere fra sin hovedleverandør, Taiwan Semiconductor, enn hva markedet forventet og aksjen endte måneden ned 3,75%.

 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.