Hopp til innholdet
Pensjon

Det er lurt å spare til pensjon selv om du er ung

Som ung og kanskje ny i arbeidslivet, forstår vi at pensjonssparing kan være noe du ikke tenker så mye på. Men jo tidligere du tar grep om egen pensjon, jo mer har du å leve for den dagen du ikke skal jobbe lengre. Og visste du at jo tidligere du starter å spare til pensjon, jo mindre trenger du å spare hver måned?

Start sparingen tidlig

Forventet levealder øker for hvert år. Det betyr at pensjon vi får fra Folketrygden ifølge statistikken vil måtte vare i flere antall år enn tidligere. Det gjør at vi sitter igjen med mindre pensjon fra Folketrygden, og viktigheten av å ta grep om egen pensjonssparing øker. Mange ønsker å ha en tryggere økonomisk fremtid og frihet når man er pensjonist, og da er det viktig å spare på egen hånd. Jo tidligere du begynner månedlig sparing, jo mindre trenger du å spare jo eldre du blir.

Logg inn på Norsk Pensjon for en samlet oversikt over din pensjon. Sjekk også hva arbeidsgiver sparer for deg. Ved å få en fullstendig oversikt over pensjonen din, kan du ta et aktivt eierskap til sparingen. Les mer om hvordan her.

Juster aksjeandelen

Med en lang sparehorisont kan du tåle mer risiko. Øk aksjeandelen i pensjonssparingen for potensielt høyere avkastning. Aksjer har historisk gitt høyere avkastning enn andre spareformer over tid, noe som kan gi en betydelig økning i pensjonssparingen din.

Lag en spareplan

Sett deg et mål for månedlig sparing. Pensjonssparing er langsiktig, så vær konsekvent. Lag en plan og sett av et fast beløp hver måned til pensjonssparing. Dette gjør det enklere å holde oversikt og sikre at du når dine mål.

Spre sparingen din

  • Bufferkonto: Ved å ha penger tilgjengelig for uforutsette utgifter, har du en økonomisk trygghet i tilfelle uventede hendelser skulle skje. Les mer om sparekonto.
  • BSU: BSU er en gunstig spareordning for unge som sparer til egen bolig, og gir gode skattefordeler. Kontoen kan fylles opp hvert år frem til du er 34 år. Her finner du mer informasjon om BSU.
  • Fond: Sparing i fond gir historisk mulighet for høyere avkastning over tid, sammenlignet med tradisjonell banksparing. Finn ut mer om fondene våre.
  • Pensjon: Sett opp en egen, langsiktig sparing til pensjon. Da unngår du å «spise av» din egen sparing før pensjonsalder til andre formål. Pensjonssparing bør være langsiktig og målrettet. Les mer om pensjonssparing her.

Sett av ekstra penger

Hvis du har mulighet, øremerk et beløp fra eventuelle lønnsøkninger, bonuser, feriepenger og skattepenger til å øke sparebeløpet ditt gradvis. Dette gir gode sparevaner uten å påvirke ditt daglige forbruk. Husk at selv små beløp kan vokse seg store over tid.

Få personlig rådgivning

Book et møte med en av rådgiverne våre, og få personlig rådgivning og gode råd om sparing og pensjon. De kan hjelpe deg med å komme i gang, og lage en skreddersydd spareplan som passer din økonomiske situasjon og dine behov.

Aktuelt om pensjon

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.