Hopp til innholdet
Kvinnelig snekker sliper en planke

AvtaleGiro
  • Fordringer betalt til riktig tid
  • Automatisk og rask oppdatering av regnskapet
  • Sparte kostnader

Dette er AvtaleGiro

AvtaleGiro passer for deg som vil kreve inn faste regninger elektronisk. Det sikrer at kundene dine betaler til forfall ved at regningene trekkes automatisk fra kontoen deres.

Regningene trekkes automatisk fra kundens konto på forfallsdato, og gjør det enklere for deg å styre likviditet din, og få en forutsigbarhet i forhold til egen økonomi.

Faste fakturaer som bedriften din mottar kan også settes opp med AvtaleGiro, så sikrer du at dine utbetalinger også skjer til riktig tid.    

Kontakt oss om spørsmål knyttet til daglig drift

Arnhild Foseide Fagerholt

Arnhild Foseide Fagerholt

Kredittsjef \ Rådgiver bedriftsmarked \ Autorisert finansiell rådgiver

Spørsmål og svar om AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste som lar deg automatisk trekke betalinger fra kundenes bankkontoer på fastsatte tider. Dette forbedrer effektiviteten ved å sikre at betalinger mottas på tid, reduserer administrativt arbeid, og forbedrer kontantstrømmen i bedriften.
AvtaleGiro er ideell for bedrifter med regelmessige faktureringer da det sikrer punktlige betalinger, reduserer behovet for oppfølging og purringer, og gir en mer forutsigbar kontantstrøm. Dette er spesielt verdifullt for abonnementsbaserte tjenester og andre forretningsmodeller med faste betalingsplaner.

AvtaleGiro og eFaktura sikrer sikre og punktlige betalinger ved å automatisere hele betalingsprosessen.

Med AvtaleGiro trekkes betalingene direkte fra kundens konto på forfallsdato, mens eFaktura tillater kunder å raskt godkjenne og betale fakturaer via deres nettbank, noe som reduserer risikoen for forsinkelser og manuelle feil.